Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 29/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 29/3/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con ngày 29/03 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

+ Ngày hôm nay (29/03), giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con tại An Giang và Cần Thơ ổn định so với ngày hôm trước, lần lượt ở mức từ 21.000-22.000 đồng/kg và 25.000 đồng/kg.

+ Diễn biến giá cá rô phi size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày

Cần Thơ

An Giang

Ngày 29/03

25.000

21.000-22.000

Ngày 28/03

25.000

21.000-22.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Thị trường cá rô phi thế giới trong kỳ qua

Tại sàn giao dịch New York, giá cá rô phi fillet Trung Quốc có xu hướng tăng nhẹ đối với cỡ từ 3-5 lb/con và giảm nhẹ với cỡ từ 7-9 lb/con so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể tại ngày 24/03/2017, trên sàn New York giá cá rô phi fillet còn da cỡ 3-5 lb/con, 5-7 lb/con, 7-9 lb/con và 9-11 lb/con lần lượt ở mức 1,95 USD/pound (+0,1),  2,15 USD/pound, 2,30 USD/pound (-0,05) và 2,40 USD/pound.

Giá cá rô phi fillet còn da của Trung Quốc tại thị trường New York, USD/pound

Ngày/Chủng loại

3-5 pound

5-7 pound

7-9 pound

9-11 pound

Ngày 24/03/2017

1,95

2,15

2,25

2,40

Ngày 09/03/2017

1,85

2,15

2,30

-

Nguồn: NOAA

Thị trường Trung Quốc: Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Đông tuần này có xu hướng tăng so với tuần trước.

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con tại thị trường Trung Quốc, NDT/kg

 

Quảng Đông. Cao Châu

Quảng Đông. Mậu Danh

Quảng Tây

Chương Châu. Phúc Kiến

27/03

-

9.4

8.6

8.2

20/03

9.1

-

8.6

8.2

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ dưới 1kg/con tại thị trường Trung Quốc, NDT/kg

 

Quảng Đông. Cao Châu

Quảng Đông. Mậu Danh

Quảng tây

27/03

-

7.2

6.6

20/03

-

-

6.6

Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con ngày 29/03 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

+ Ngày hôm nay (29/03), giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại Cần Thơ và An Giang ổn định như ngày hôm trước ở mức từ 23.000-24.000 đồng/kg.

+ Diễn biến giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày

Cần Thơ

An Giang

Ngày 29/03

23.000

23.000-24.000

Ngày 28/03

23.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo