Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 28/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 28/9/2017

Thị trường cá rô phi Trung Quốc tiếp tục giảm giá nhẹ so với tuần trước.

Tuần này, tại khu vực Quảng Tây, Quảng Đông, do nhiệt độ cao cộng bệnh dịch gia tăng khiến hộ nuôi bán cá sớm nên lượng cung cá bán ra thị trường tiếp tục được đẩy lên tạo áp lực đẩy giá tiếp tục giảm nhẹ khoảng 0,2 NDT/kg xuống quanh mức 8-8,2 NDT/kg với cá từ 1-1,6 kg/con và 6-6,2 NDT/kg với cá từ 0,6-1 kg/con.

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con ngày 28/9 tại Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang,  Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước ở mức 27.000-28.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi cỡ trên 1 kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 28/9

27.000

28.000

28.000

28.000

Ngày 27/9

27.000

28.000

28.000

28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con ngày 28/9 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định.

- Giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp vẫn ổn định so với ngày hôm trước ở mức 33.000-34.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 28/9

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 27/9

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo