Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 28/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 28/4/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con ngày 28/04 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con tại An Giang và Cần Thơ ổn định so với ngày hôm trước ở mức 27.000 đồng/kg và 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 28/04

27.000

23.000-24.000

Ngày 27/04

27.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con ngày 28/04 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại Cần Thơ và An Giang ổn định như ngày hôm trước ở mức từ 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 28/04

23.000

23.000-24.000

Ngày 27/04

23.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 28/04, giá các đầu vào thức ăn chăn nuôi như: khô đậu, cám gạo, bột cá và sắn lát vẫn ổn định như ngày hôm trước.

Giá đầu vào cho ngành thức ăn thủy sản, Vnd/kg

 

Giá Bột cá 65% đạm - Kiên Giang

Cám gạo - Kiên Giang

Khô đậu tương NK Nam Mỹ-Vũng Tàu

Sắn lát Tây Ninh - Kho bán ra

Ngày 27-28/04

29000

4800

8800

4000

Ngày 26/04

29000

4800

8800

4000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo