Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 28/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 28/3/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con ngày 28/03 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

+ Ngày hôm nay (28/03), giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con tại An Giang và Cần Thơ ổn định so với ngày hôm trước, lần lượt ở mức từ 21.000-22.000 đồng/kg và 25.000 đồng/kg.

+ Diễn biến giá cá rô phi size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày

Cần Thơ

An Giang

Ngày 28/03

25.000

21.000-22.000

Ngày 27/03

25.000

21.000-22.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con ngày 28/03 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

+ Ngày hôm nay (28/03), giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại Cần Thơ và An Giang ổn định như ngày hôm trước ở mức giá từ 23.000-24.000 đồng/kg.

+ Diễn biến giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày

Cần Thơ

An Giang

Ngày 28/03

23.000

23.000-24.000

Ngày 27/03

23.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo