Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 27/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 27/6/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con ngày 27/6 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con tại An Giang và Cần Thơ ổn định so với ngày hôm trước ở mức 20.000-22.000 đồng/kg và 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 27/6

23.000-24.000

20.000-22.000

Ngày 26/6

23.000-24.000

20.000-22.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 27/6 tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp tăng so với ngày hôm trước.

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp tăng khoảng 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước lên mức 32.000-33.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 27/6

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

Ngày 26/6

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-30.000

29.000-30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo