Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 26/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 26/4/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con ngày 26/04 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con tại An Giang và Cần Thơ ổn định so với ngày hôm trước ở mức 27.000 đồng/kg và 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 26/04

27.000

23.000-24.000

Ngày 25/04

27.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con ngày 26/04 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại Cần Thơ và An Giang ổn định như ngày hôm trước ở mức từ 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 26/04

23.000

23.000-24.000

Ngày 25/04

23.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Thị trường Trung Quốc: Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Đông, Quảng Tây giảm giá nhẹ so với tuần trước.

Giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Đông, Quảng Tây ngày 25/04 giảm nhẹ 0,4 NDT/kg so với giữa tháng 4 xuống mức 8,6-8.8 NDT/kg với cá trên 1kg/con và 6,6-6,8 NDT/kg với cá dưới 1kg/con.

+ Trong ngày 26/04, giá cám gạo tại kho Kiên Giang bán ra giảm 150 đồng/kg so với ngày hôm trước xuống mức 4.800 đồng/kg. Ngoài ra các đầu vào thức ăn chăn nuôi khác như: khô đậu, bột cá và sắn lát vẫn ổn định như ngày hôm trước.

Giá đầu vào cho ngành thức ăn thủy sản, Vnd/kg

 

Giá Bột cá 65% đạm - Kiên Giang

Cám gạo - Kiên Giang

Khô đậu tương NK Nam Mỹ-Vũng Tàu

Sắn lát Tây Ninh - Kho bán ra

Ngày 26/04

29000

4800

8800

4000

Ngày 25/04

29000

4950

8800

4000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tin tham khảo