Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 25/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 25/9/2017

Thị trường thế giới

Thị trường cá rô phi thế giới trong kỳ qua ổn định

Tại sàn giao dịch New York, giá cá rô phi fillet Trung Quốc có xu hướng ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể tại ngày 22/9/2017, trên sàn New York giá cá rô phi fillet còn da cỡ 3-5 lb/con, 5-7 lb/con, 7-9 lb/con và 9-11 lb/con lần lượt ở mức 2,05 USD/pound, 2,2 USD/pound, 2,25 USD/pound và 2,35 USD/pound.

Thị trường Việt Nam

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con ngày 25/9 tại Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang,  Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp ổn định so với cuối tuần trước ở mức 27.000-28.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi cỡ trên 1 kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 25/9

27.000

28.000

28.000

28.000

Ngày 22/9

27.000

28.000

28.000

28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con ngày 25/9 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định.

- Giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp vẫn ổn định so với ngày hôm trước ở mức 33.000-34.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 25/9

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 22/9

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo