Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 25/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 25/7/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con ngày 25/7 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước lần lượt 22.000 đồng/kg, 24.000 đồng/kg và 27.000-28.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 25/7

24.000

22.000

27.000-28.000

Ngày 24/7

24.000

22.000

27.000-28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 25/7 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định.

- Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp vẫn ổn định so với ngày hôm trước ở mức 33.000-34.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 25/7

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 24/7

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 18/7/2017, giá xuất khẩu cá rô phi fillet đông lạnh size 100-130 gr đi thị trường HongKong ở mức 5.280 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/7-18/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-07-17

Cá rô phi fillet đông lạnh size 100-130 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

3.00

5,280

18-07-17

Cá rô phi fillet đông lạnh size 140-160 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

6.00

5,420

Nguồn: TCHQ

+ Trong ngày 18/7/2017, giá xuất khẩu cá điêu hồng nguyên con làm sạch size 700 gr up đi thị trường Korea (Republic) ở mức 3.085 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/7-18/7/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-07-17

Cá điêu hồng nguyên con làm sạch size 700 gr up

Korea (Republic)

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

3.00

3,085

18-07-17

Cá điêu hồng nguyên con làm sạch size 500-700 gr

Korea (Republic)

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

4.00

2,856

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo