Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 24/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 24/4/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con ngày 24/04 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con tại An Giang và Cần Thơ ổn định so với cuối tuần trước ở mức 27.000 đồng/kg và 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 24/04

27.000

23.000-24.000

Ngày 21/04

27.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con ngày 24/04 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

Giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại Cần Thơ và An Giang ổn định như cuối tuần trước ở mức từ 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 24/04

23.000

23.000-24.000

Ngày 21/04

23.000

23.000-24.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Thị trường cá rô phi thế giới trong kỳ qua ổn định.

Giá cá rô phi fillet còn da của Trung Quốc tại thị trường New York, USD/pound

Ngày/Chủng loại

3-5 pound

5-7 pound

7-9 pound

9-11 pound

Ngày 21/04/2017

1,95

2,10

2,20

2,35

Ngày 14/04/2017

1,95

2,10

2,20

2,35

Nguồn: NOAA

 

Tin tham khảo