Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 24/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 24/2/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang ổn định

+ Ngày hôm nay (24/02), giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 350-750 gr/con tại Cần Thơ và An Giang vẫn ổn định ở mức 32.000 đồng/kg như ngày hôm trước.

+ Diễn biến giá cá rô phi size 350-700 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày

Cần Thơ

An Giang

Ngày 24/02

32.000

32.000

Ngày 23/02

32.000

32.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 700-900 gr/con tại Cần Thơ, An Giang ổn định

+ Ngày hôm nay (24/02), giá cá điêu hồng cỡ 700-900 gr/con tại Cần Thơ và An Giang ổn định lần lượt ở mức 27.000 đồng/kg và 29.000 đồng/kg như ngày hôm trước.

+ Diễn biến giá cá điêu hồng size 700-900 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày

Cần Thơ

An Giang

Ngày 24/02

27.000

29.000

Ngày 23/02

27.000

29.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 24/02, giá các đầu vào thức ăn thủy sản như: khô đậu tương, cám gạo, bột cá và sắn lát vẫn ổn định như ngày hôm trước.

Giá đầu vào cho ngành thức ăn thủy sản, Vnd/kg

 

Giá Bột cá 65% đạm - Kiên Giang

Cám gạo - Kiên Giang

Khô đậu tương NK Nam Mỹ-Vũng Tàu

Sắn lát Tây Ninh - Kho bán ra

Ngày 24/02

28000

5400

9350

3350-3400

Ngày 23/02

28000

5400

9350

3350-3400

Ngày 22/02

28000

5400

9350

3350-3400

Ngày 21/02

28000

5450

9350

3350-3400

Ngày 20/02

28000

5450

9300

3350-3400

Ngày 17/02

28000

5450

9350

3350-3400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Tỷ giá VND/USD và VND/CNY tại một số ngân hàng

 

VND/USD

VND/CNY

Vietcombank

Vietinbank

Eximbank

Vietinbank

Eximbank

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

20/02

22.770

22.840

22.740

22.830

22.750

22.850

3.291

3.348

3.286

3.362

21/02

22.790

22.860

22.775

22.855

22.760

22.860

3.287

3.345

3.283

3.359

22/02

22.790

22.860

22.790

22.870

22.770

22.870

3.289

3.347

3.284

3.360

23/02

22.790

22.860

22.785

22.865

22.770

22.870

3.291

3.349

3.285

3.361

24/02

22.775

22.845

22.770

22.850

22.760

22.860

3.296

3.354

3.287

3.363

Thay đổi

-0.015

-0.015

-0.015

-0.015

-0.010

0.010

0.005

0.005

0.002

0.002

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo