Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 23/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 23/6/2017

Thị trường Việt Nam

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con ngày 23/6 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con tại An Giang và Cần Thơ ổn định so với ngày hôm trước ở mức 20.000-22.000 đồng/kg và 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 23/6

23.000-24.000

20.000-22.000

Ngày 22/6

23.000-24.000

20.000-22.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 23/6 tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp ổn định.

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước lần lượt ở mức 28.000-30.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 23/6

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-30.000

29.000-30.000

Ngày 22/6

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-30.000

29.000-30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 16/6/2017, giá xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh size 550-750 gr đi thị trường Mỹ ở mức 1.388 USD/tấn (CIF;DA).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/6-16/6/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

16-06-17

Cá rô phi nguyên con đông lạnh size 550-750G

USA

Cang Vict

CIF

DA

24.97

1,388

13-06-17

Cá rô phi nguyên con đông lạnh size 600-800G

China

Cang Icd Phuoclong 3

CFR

TTR

21.60

1,370

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo