Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 22/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 22/9/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con ngày 22/9 tại Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước ở mức 27.000-28.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi cỡ trên 1 kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 22/9

27.000

28.000

28.000

28.000

Ngày 21/9

27.000

28.000

28.000

28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con ngày 22/9 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định.

- Giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp vẫn ổn định so với ngày hôm trước ở mức 33.000-34.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 22/9

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 21/9

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 15/9/2017, giá xuất khẩu cá rô phi nguyên con đông lạnh (size 500-800G; 10kgs/thùng) đi thị trường Switzerland ở mức 1.560 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/9-15/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

15-09-17

Cá rô phi nguyên con đông lạnh (size 500-800G; 10kgs/thùng)

Switzerland

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

3.00

1,560

15-09-17

Cá rô phi nguyên con đông lạnh (size 800G-UP; 10kgs/thùng)

Switzerland

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

7.00

1,400

15-09-17

Cá rô phi nguyên con đông lạnh (size 800-1000G; 10kgs/thùng)

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

9.50

1,530

15-09-17

Cá rô phi fillet đông lạnh (size 9-11OZ; 10kgs/thùng)

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

0.50

3,390

Nguồn: TCHQ

+ Trong ngày 15/9/2017, giá xuất khẩu cá rô phi (đỏ) nguyên con đông lạnh (size 500-800G; 10kgs/thùng) đi thị trường Switzerland ở mức 2.260 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá điêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 12/9-15/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

15-09-17

Cá rô phi (đỏ) nguyên con đông lạnh (size 500-800G; 10kgs/thùng)

Switzerland

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

8.00

2,260

14-09-17

Cá rô phi (đỏ) nguyên con đông lạnh (size 350-550G; 20LBS/thùng; 15.000 LBS = 6.803,85 KGM)

HongKong

Cang Icd Phuoclong 3

CIF

TTR

6.81

1,982

14-09-17

Cá rô phi (đỏ) nguyên con đông lạnh (size 550-750G; 20LBS/thùng; 40.000 LBS = 18.143,6 KGM)

HongKong

Cang Icd Phuoclong 3

CIF

TTR

18.16

2,048

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo