Thị trường cà phê tuần 12/06 – 18/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa dao động nhẹ so với tuần trước
 

Thị trường cà phê tuần 12/06 – 18/06/2018: Giá cà phê Robusta nội địa dao động nhẹ so với tuần trước

Giá cà phê Robusta quốc tế tăng vào đầu tuần và giảm dần về cuối tuần

Giá cà phê Arabica tiếp tục xu hướng giảm giống như tuần trước

Tin tham khảo