Thị trường cà phê ngày 15/5/2019: Giá cà phê Robusta tăng trở lại 1000 đồng so với ngày hôm qua lên mức 31,300-32,100 đồng/kg
 

Thị trường cà phê ngày 15/5/2019: Giá cà phê Robusta tăng trở lại 1000 đồng so với ngày hôm qua lên mức 31,300-32,100 đồng/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí