Thị trường cá có vảy ngày 30/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá có vảy ngày 30/11/2017

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 30/11 tại Đồng Tháp, An Giang ổn định.

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con tại Đồng Tháp, An Giang ổn định ở mức 31.000-32.000 đồng/kg (tạị bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 700-800/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 27-30/11

29.000

31.000-32.000

28.000-29.000

31.000-32.000

Ngày 22-24/11

29.000

31.000-32.000

28.000-29.000

31.000-32.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 30/11 tại Cần Thơ, Tiền Giang ổn định.

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Cần Thơ, Tiền Giang ổn định ở quanh mức 33.000-34.000 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 29-30/11

34.000

34.000-35.000

33.000

34.000-35.000

Ngày 27-28/11

34.000

35.000

33.000

35.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá lóc cỡ 2-3con/kg ngày 30/11 tại Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp ổn định.

- Giá cá lóc cỡ 2-3 con/kg tại Cần Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp ổn định ở mức từ 32.000-33.000 đ/kg (giá tại ao).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 2-3 con/kg tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Trà Vinh

Đồng Tháp

Ngày 29-30/11

33.000

32.000-33.000

32.000

32.000-33.000

Ngày 27-28/11

33.000

32.000-34.000

32.000

32.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo