Thị trường cá có vảy ngày 23/11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá có vảy ngày 23/11/2017

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 23/11 tại Đồng Tháp, An Giang ổn định.

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con tại Đồng Tháp, An Giang ổn định ở mức 31.000-32.000 đồng/kg (tạị bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 700-800/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 22-23/11

29.000

31.000-32.000

28.000-29.000

31.000-32.000

Ngày 10-21/11

29.000

31.000-32.000

28.000-29.000

31.000-32.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 23/11 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định.

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Cần Thơ, Tiền Giang ổn định ở mức 33.000 đ/kg, còn tại Đồng Tháp, An Giang ổn định ở mức 35.000 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 14-23/11

33.000

35.000

33.000

35.000

Ngày 13/11

35.000

35.000

33.000

35.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá lóc cỡ 2-3con/kg ngày 23/11 tại Đồng Tháp, Trà Vinh giảm nhẹ.

- Giá cá lóc cỡ 2-3 con/kg tại Trà Vinh, Đồng Tháp giảm nhẹ 1.000-2.000 đ/kg so với ngày hôm trước xuống mức 32.000-34.000 đ/kg. Cụ thể, tại Trà Vinh, Hồng Ngự (Đồng Tháp) cá lóc từ 0,5-0,8 kg/con ở mức 32.000 đ/kg, tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) ở mức 33.000-34.000 đ/kg. Ngoài ra, các ao cá lớn từ 1,1-1,2 kg/con có mức giá 35.000 đ/kg. Giá tại Cần Thơ ổn định ở mức 33.000 đ/kg (giá tại ao).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 2-3 con/kg tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Trà Vinh

Đồng Tháp

Ngày 23/11

33.000

32.000-34.000

32.000

32.000-34.000

Ngày 14-22/11

32.000-33.000

33.000-35.000

33.000-35.000

33.000-35.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo