Thị trường cá có vảy ngày 23/1/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá có vảy ngày 23/1/2018

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 23/01 tại An Giang ổn định.

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con tại An Giang ổn định so với cuối tuần trước ở mức 31.000-32.000 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 700-800/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 15-23/01

31.000

31.000-32.000

28.000-29.000

31.000-32.000

Ngày 02-12/01

33.000

31.000-32.000

28.000-29.000

31.000-32.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 16/01/2018, giá xuất khẩu cá rô phi đông lạnh đi thị trường Switzerland ở mức 1.950 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá rô phi đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

16-01-18

Cá rô phi làm sạch đông lạnh

Switzerland

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

TTR

0.51

1,950

15-01-18

Cá rô phi fillet đông lạnh

Reunion

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

3.00

3,170

Nguồn: TCHQ

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 23/01 tại Đồng Tháp ổn định.

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Đồng Tháp ổn định cuối tuần trước ở mức 34.000-35.000 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 15-23/01

33.000

34.000-35.000

33.000

34.000-35.000

Ngày 02-12/01

35.000

34.000-35.000

33.000

34.000-35.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 11/01/2018, giá xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh đi thị trường Korea (Republic) ở mức 2.550 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá diêu hồng đông lạnh của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

11-01-18

Cá diêu hồng đông lạnh

Korea (Republic)

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

20.00

2,550

CFR

12-01-18

Cá Rô Phi Đông Lạnh (đỏ)

China

Cang Vict

CFR

TTR

25.16

1,556

Nguồn: TCHQ

Giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ngày 23/01 tại Đồng Tháp, Cần Thơ ổn định.

- Tại Đồng Tháp giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con ổn định ở mức 37.000-38.000 đ/kg, Tương tự tại Cần Thơ, giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con cũng ổn định ở mức 39.000 đ/kg (giá tại ao,tiền mặt).

- Trong tuần từ 10/01-16/01/2018, xuất khẩu cá lóc đi thị trường Campuchia qua cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) đạt 240 tấn với giá 1.544 USD/tấn (DAF;CASH).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Trà Vinh

Đồng Tháp

Ngày 15-23/01

39.000

33.000-34.000

32.000

37.000-38.000

Ngày 02-12/01

33.000

33.000-34.000

32.000

36.000-37.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 15/01/2018, giá xuất khẩu cá lóc đi thị trường Campuchia ở mức 1.554 USD/tấn (DAF;CASH).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá lóc của Việt Nam từ ngày 10/01-16/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

16-01-18

Cá lóc ướp đá

Singapore

Ho Chi Minh

FOB

KHONGTT

0.60

1,200

16-01-18

Cá LóCfillet ĐÔNG LạNH

Singapore

Ho Chi Minh

FOB

TTR

0.31

2,000

Nguồn: TCHQ

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng ngày 23/01 tại chợ cá đầu mối Yên Sở (Hà Nội) (Đồng/kg)

Ngày/Chủng loại

Cá rô phi cỡ 600-800 gr/con

Cá điêu hồng cỡ 800-1000 gr/con

Ngày 02-23/01

35.000-40.000

48.000

Ngày 25-29/12

35.000-40.000

48.000

Ghi chú: Chợ cá Yên Sở là chợ đầu mối thủy sản lớn nhất Hà Nội, cung cấp cá cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo