Thị trường cá có vảy ngày 11/1/2019
 

Thị trường cá có vảy ngày 11/1/2019

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 11/1/2019 tại ĐBSCL ổn định.

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL ở mức 26-27.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 9-11/1

27.000

26.000

26.000

26.000

Ngày 8/1

27.000

26.000

26.000

26.000

Ngày 7/1

27.000

26.000

26.000

26.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 11/1/2019 tại ĐBSCL ổn định.

- Tại Đồng Tháp, An Giang, giá cá lóc cỡ 1kg/con ổn định ở mức 33.000 đ/kg. Tại Cần Thơ, giá cá lóc cỡ 1kg/con ở mức 34-37.000 đ/kg (giá tại ao, tiền mặt).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Trà Vinh

Sóc Trăng

Ngày 9-11/1

34-37.000

33.000

33.000

36.000

36.000

Ngày 8/1

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

Ngày 7/1

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 11/1/2019 tại ĐBSCL ổn định.

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con tại Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang ổn định ở mức 24-26.000 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 700-800/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Hậu Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 9-11/1

24-26.000

24-26.000

24-26.000

-

-

Ngày 8/1

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Ngày 7/1

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

Nguồn: AgroMonitor

Tin tham khảo