Thị trường cá có vảy ngày 10/9/2018
 

Thị trường cá có vảy ngày 10/9/2018

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 10/9 tại ĐBSCL ổn định.

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL ổn định ở mức 36-37.000 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 700-800/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Hậu Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 10/9

35.000

36-37.000

35.000

35.000

36-37.000

Ngày 5-7/9

35.000

36-37.000

35.000

35.000

36-37.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá rô phi ngày 10/9 tại miền Bắc:

- Tại Hải Dương, giá cá rô phi cỡ 0,5 kg/con và lớn hơn 0,9 kg/con giá 34.000 đ/kg và 37.000 đ/kg (Giá tại ao).

Diễn biến giá cá rô phi tại miền Bắc, Đồng/kg:

Ngày/Khu vực

Hải Dương

0,5 kg/con

> 0,9 kg/con

Ngày 10/9

34.000

37.000

Ngày 4-7/9

34.000

37.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 10/9 tại Cần Thơ tăng.

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Cần Thơ tăng lên mức 45.000 đ/kg (Giá tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 10/9

45.000

39.000

39.000

40.000

Ngày 4-7/9

39.000

39.000

39.000

40.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng ngày 10/9 tại miền Bắc:

- Tại Hải Dương, giá cá điêu hồng cỡ 0,5 kg/con và lớn hơn 0,9 kg/con giá 52.000 đ/kg và 55.000 đ/kg (Giá tại ao).

Diễn biến giá cá điêu hồng tại miền Bắc, Đồng/kg:

Ngày/Khu vực

Hải Dương

0,5 kg/con

> 0,9 kg/con

Ngày 10/9

52.000

55.000

Ngày 4-7/9

52.000

55.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 10/9 tại Cần Thơ tăng.

- Tại Cần Thơ giá cá lóc cỡ 1 kg/con tăng lên mức 46.000 đ/kg (giá tại ao,tiền mặt).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 10/9

46.000

40.000

40-41.000

Ngày 5-7/9

40.000

40.000

40-41.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá bán buôn cá rô phi và cá điêu hồng ngày 10/9 tại chợ cá đầu mối Yên Sở (Hà Nội) (Đồng/kg)

Ngày/Chủng loại

Cá rô phi

Cá điêu hồng

0,8-1 kg/con

1-1,5 kg/con

0,8-1 kg/con

1-1,5 kg/con

Ngày 10/9

40.000

45.000

70.000

75.000

Ngày 4-7/9

40.000

45.000

70.000

75.000

Ghi chú: Chợ cá Yên Sở là chợ đầu mối thủy sản lớn nhất Hà Nội, cung cấp cá cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo