Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ từ 1/8/2016-31/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ từ 1/8/2016-31/7/2017

Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ từ 1/8/2016-31/7/2017

Nguồn: AgroMonitor tính toán.