Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ từ 1/1-11/9/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ từ 1/1-11/9/2018

Thị phần về lượng xuất khẩu cá tra đi thị trường Mỹ từ 1/1-11/9/2018

Nguồn: AgroMonitor tính toán.