Thị phần nhập khẩu lúa mì của Việt Nam từ các thị trường năm 2017-2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị phần nhập khẩu lúa mì của Việt Nam từ các thị trường năm 2017-2018

Thị phần nhập khẩu lúa mì của Việt Nam từ các thị trường năm 2017-2018 (%)

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp