Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Mỹ năm 2018 so sánh với năm 2017
 

Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Mỹ năm 2018 so sánh với năm 2017

Nguồn: SLHQ

Tin tham khảo