Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ năm 2016 so sánh với năm 2015

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị phần lượng xuất khẩu tôm của các doanh nghiệp vào Bắc Mỹ năm 2016 so sánh với năm 2015

Thị phần kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp vào khu vực Bắc Mỹ năm 2016 và năm 2015, %

Nguồn: TCHQ