Theo báo cáo tháng 3 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,000 triệu tấn trong năm 2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Theo báo cáo tháng 3 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,000 triệu tấn trong năm 2018

Theo báo cáo tháng 3/2018 của ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 14,000 triệu tấn trong năm 2018, tăng 7,2% so với năm 2017, tăng 1,54% so với mức dự báo của tháng 2.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu đạt 3,152 triệu tấn, tăng 3,3%, trong khi nhu cầu tiêu thụ đạt 3.361 triệu tấn tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2017.