Theo ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong năm 2017 đạt 13,282 triệu tấn

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Theo ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong năm 2017 đạt 13,282 triệu tấn

Theo báo cáo tháng 12 của ANRPC, tổ chức này cho biết sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu trong năm 2017 đạt 13,282 triệu tấn, tăng 6,8% so với năm 2016, gần 90% nguồn cung thế giới do các nước thành viên của ANRPC sản xuất. 

Trong khi đó, tiêu thụ cao su thiên nhiên toàn cầu trong năm 2017 khoảng 12,904 triệu tấn, tăng 1,4% so với năm 2016. Điều này khiến cao su thế giới dư 378.000 tấn trong năm 2017.