Thầu mua 203 ngàn tấn G2G NFA thất bại
 

Thầu mua 203 ngàn tấn G2G NFA thất bại

13/11: Thầu mua 203 ngàn tấn G2G NFA thất bại

Chào thầu lại phiên thầu 203 nghìn tấn G2G của NFA/Philippines, trần giá vẫn là 447,88 USD/tấn

- Thái Lan: 480,80 USD/tấn

- Việt Nam: 483 USD/tấn

NFA bác giá chào này. Sau đó Việt Nam và Thái Lan chào bán lại, tuy nhiên NFA vẫn không chấp nhận mua.

Tin tham khảo