Thanh lý vườn cây cao su PHR lãi ròng 246 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 88% cùng kỳ

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thanh lý vườn cây cao su PHR lãi ròng 246 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 88% cùng kỳ

Riêng trong quý III, PHR ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 107,7 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Theo BCTC hợp nhât quý III/2017, CTCP Cao Su Phước Hòa (HOSE: PHR) ghi nhận doanh thu thuần 463 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng tăng 6% lên mức 27,2 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong kỳ mang về doanh thu gần 14,3 tỷ đồ ng, tăng 75% so với quý III/2016, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng 80% lên gần 15 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí bán hàng tăng 32% lên mức gần 6,6 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý giữ ở mức hơn 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, PHR ghi nhận hơn 123 tỷ đồng lãi từ hoạt động thanh lý cây cao su, theo đó hết quý III, Công ty lãi ròng gần 107,7 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, PHR đạt doanh thu thuần 1.120,6 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và tương đương 85% chỉ tiêu cả năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 306,3 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước; trong đó lãi ròng hơn 246 tỷ đồng, tăng trưởng 88%. Theo kế hoạch, PHR đặt mục tiêu lãi trước thuế công ty mẹ 271 tỷ đồng trong năm 2017.

Tính đến cuối tháng 9, PHR có tổng tài sản 4.255 tỷ đồng, tăng 9,5% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn 1.103 tỷ đồng, chiếm 25% cơ cấu; tài sản dài hạn hơn 3.122,6 tỷ đồng, chiếm 74%.

Mặt khác, PHR có 952 tỷ đồng nợ vay tài chính, chiếm 51% nợ phải trả, gồm 722 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 230 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

NDH

Tin tham khảo