Thanh lý cây cao su sụt giảm, Cao su Đồng Phú báo lãi 6 tháng giảm 37%
 

Thanh lý cây cao su sụt giảm, Cao su Đồng Phú báo lãi 6 tháng giảm 37%

Tính riêng trong quý II, Cao su Đồng Phú tạo ra gần 110 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế lại tăng gần 70% so với cùng kỳ lên mức 44,9 tỷ đồng.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí