Thanh lý cây cao su, nhận cổ tức, Cao su Phước Hòa báo lãi quý IV tăng gấp 3 lần
 

Thanh lý cây cao su, nhận cổ tức, Cao su Phước Hòa báo lãi quý IV tăng gấp 3 lần

Tính chung cả năm, Cao su Phước Hòa thu về 637 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, tăng 93% so với năm 2017 đồng thời vượt 60% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

CTCP Cao su Phước Hòa (mã PHR) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu thuần tăng 26% lên 674 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng tới 48% dẫn đến biên lãi gộp co lại còn 11,5% tương ứng mức lợi nhuận gộp 77,6 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ.

Trong quý IV, nhờ nhận cổ tức khủng từ CTCP KCN Nam Tân Uyên (mã NTC), doanh thu tài chính của Cao su Phước Hòa tăng hơn 5 lần lên 109 tỷ đồng. Cuối tháng 12 vừa qua, NTC đã chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ lên đến 100%. Với 32,9% vốn cổ phần tại NTC, Cao su Phước Hóa đã thu về 53 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm qua, Cao su Phước Hòa cũng ghi nhận hơn 70 tỷ đồng lãi liên kết từ NTC. Riêng quý IV phần lãi từ liên doanh liên kết cũng tăng hơn 4 lần lên mức 43 tỷ đồng.

Các chi phí hoạt động phát sinh trong kỳ nhìn chung giảm trong khi lợi nhuận khác lại tăng đột biến từ 6,6 tỷ đồng lên 102,7 tỷ đồng do thanh lý cây cao su. Kết quả, Cao su Phước Hòa báo lãi sau thuế gấp 3 lần quý IV/2017 đạt 239 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2018, doanh thu thuần Phước Hòa sụt giảm 6% còn 1.558 tỷ đồng. Dù vậy, hoạt động tài chính, lãi liên kết và lợi nhuận khác tăng đột biến giúp công ty báo lãi sau thuế 637 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi số lãi năm 2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 622 tỷ đồng ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 5.924 đồng.

So với kế hoạch kinh doanh đặt ra đầu năm là 1.605 tỷ doanh thu và 400,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, dù chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng Cao su Phước Hòa đã vượt 60% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Tính đến hết năm 2018 tổng tài sản công ty đạt 5.086 tỷ đồng, tăng 790 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng với đó, nợ phải trả cũng tăng 527 tỷ đồng so với đầu kỳ lên gần 2.410 tỷ đồng. Ngoài ra, Cao su Phước Hòa cũng tích lũy được 304 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 795 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

BizLive

Tin tham khảo