Thanh Hóa: DN cần đổi mới tư duy, công nghệ để nâng cao chất lượng phân bón

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thanh Hóa: DN cần đổi mới tư duy, công nghệ để nâng cao chất lượng phân bón

Theo nhận định chung, phân hữu cơ có khả năng thúc đẩy quá trình xử lý các phế phẩm tồn đọng, qua đó tạo nên sự phì nhiêu của đất canh tác và giúp cây trồng nâng cao khả năng chống chịu sâu bệnh.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo