Tháng 6, lượng Gạo đi tàu rời ra cảng Hải Phòng tiếp tục ở mức thấp do nhu cầu của khách không nhiều
 

Tháng 6, lượng Gạo đi tàu rời ra cảng Hải Phòng tiếp tục ở mức thấp do nhu cầu của khách không nhiều

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí