Tháng 3: giá nhập khẩu khô đậu tương vẫn thấp hơn so với giá giao dịch thực tế

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tháng 3: giá nhập khẩu khô đậu tương vẫn thấp hơn so với giá giao dịch thực tế

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế quy đổi của các DNTM và giá giao dịch tại cảng có thể thấy mặc dù đã giảm trong tháng 3

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.