Tháng 3: giá nhập khẩu khô đậu tương vẫn thấp hơn so với giá giao dịch thực tế

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tháng 3: giá nhập khẩu khô đậu tương vẫn thấp hơn so với giá giao dịch thực tế

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế quy đổi của các DNTM và giá giao dịch tại cảng có thể thấy mặc dù đã giảm trong tháng 3

So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế quy đổi của các DNTM và giá giao dịch tại cảng có thể thấy mặc dù đã giảm trong tháng 3 nhưng giá khô đậu tương giao dịch tại cảng trong tháng 3 vẫn cao hơn một chút so với giá nhập khẩu thực tế. Như vậy DNTM coi như có lãi không đáng kể trong tháng 3.

Hình 7: So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Bắc, 2016-3/2017 (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Hình 8: So sánh giá khô đậu tương nhập khẩu thực tế của DNTM và giá giao dịch tại cảng miền Nam, 2016-3/2017 (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp