Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 24/11 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 1/2/3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 192 và 195 USD/tấn (CFR), ổn định so với hôm trước

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 24/11 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian 
giao hàng 
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng   Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

24/11

Tháng 
1/2/3/2018

Tháng 
2-5/2018

192 (0)

195 (0)

DDGS  Mỹ, hàng cont (chào giá tham khảo, không giao dịch)

24/11

Tháng 1/2/3/2018

Tháng 02 – 05/2018

215 (0)

217 (0)

Lúa mỳ TACN châu Âu, hàng tàu xá

24/11

Tháng
 11/12/2017

Tháng 12/2017-01/2018

207 (0)

210 (0)

Tin tham khảo