Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 24/10 các nhà cung cấp nước ngoài đưa ra chào giá nhập khẩu ngô về cảng Vũng Tàu/Cái Lân quanh mức 189/192 USD/tấn cho hàng giao tháng 11/12 (thời gian giao bên cảng xuất) giá tăng 3 USD/tấn so với hôm trước, mức giá này tương đương quy đổi 4.688 và 4.760 đ/kg.

Hôm 24/10 các nhà cung cấp nước ngoài đưa ra chào giá nhập khẩu ngô về cảng Vũng Tàu/Cái Lân quanh mức 189/192 USD/tấn cho hàng giao tháng 11/12 (thời gian giao bên cảng xuất) giá tăng 3 USD/tấn so với hôm trước, mức giá này tương đương quy đổi 4.688 và 4.760 đ/kg. Chào giá nhập khẩu về Việt Nam tăng theo xu hướng thị trường thế giới do ảnh hưởng bởi thông tin cho thấy tiến độ thu hoạch của Mỹ trong thời gian gần đây chậm hơn nhiều so với dự đoán của thị trường. 

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 24/10 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian 
giao hàng 
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng   Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

24/10

Tháng 
11/12/2017

Tháng 12/2017-02/2018

189 (+3)

192 (+3)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

24/10

Tháng 
1/2/3/2018

Tháng 
2-5/2018

194 (+3)

197 (+3)

DDGS  Mỹ, hàng cont (chào giá tham khảo, không giao dịch)

24/10

Tháng 12

Tháng 01 – 02/2018

203 (0)

206 (0)

Lúa mỳ TACN châu Âu, hàng tàu xá

24/10

Tháng
 11/12/2017

Tháng 12/2017-01/2018

208 (0)

211 (0)

Tin tham khảo