Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 22/09 các nhà cung cấp nước ngoài đưa ra chào giá nhập khẩu Ngô Nam Mỹ về cảng Vũng Tàu/Cái Lân quanh mức 188/191 USD/tấn cho hàng giao tháng 10/11/12 (thời gian giao bên cảng xuất) không có nhiều biến động so với hôm trước, mức giá này tương đương quy đổi 4.664 và 4.736 đ/kg.

Hôm 22/09 các nhà cung cấp nước ngoài đưa ra chào giá nhập khẩu Ngô Nam Mỹ về cảng Vũng Tàu/Cái Lân quanh mức 188/191 USD/tấn cho hàng giao tháng 10/11/12 (thời gian giao bên cảng xuất) không có nhiều biến động so với hôm trước, mức giá này tương đương quy đổi 4.664 và 4.736 đ/kg. 

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 22/09 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian 
giao hàng 
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng   Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

22/09

Tháng 
10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

188 (0)

191 (0)

DDGS  Mỹ, hàng cont (chào giá tham khảo, không giao dịch)

22/09

Tháng 10/11

Tháng 11/2017-01/2018

202 (0)

205 (0)

Lúa mỳ TACN châu Âu, hàng tàu xá

22/09

Tháng
 10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

203 (0)

206 (0)

Tin tham khảo