Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

- Hôm 24/08 các nhà cung cấp nước ngoài đã điều chỉnh giảm 2 USD/tấn cho chào giá nhập khẩu ngô Nam Mỹ về cảng Việt Nam, xuống quanh mức 185 USD/tấn về Vũng Tàu và 188 USD/tấn về Cái Lân, tương đương quy đổi 4.592 đ/kg và 4.664 đ/kg.

- Hôm 24/08 các nhà cung cấp nước ngoài đã điều chỉnh giảm 2 USD/tấn cho chào giá nhập khẩu ngô Nam Mỹ về cảng Việt Nam, xuống quanh mức 185 USD/tấn về Vũng Tàu và 188 USD/tấn về Cái Lân, tương đương quy đổi 4.592 đ/kg và 4.664 đ/kg. Tại thị trường Việt Nam hiện nay giá ngô Nam Mỹ giao ngay vẫn dao động ở mức thấp, nhiều DNTM phải chịu lỗ khá nhiều với giá bán này, dao động quanh 4.430-4.440 đ/kg tại Vũng Tàu và 4.450 đ/kg tại Cái Lân. 

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 24/08 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian 
giao hàng 
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng   Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

24/08

Tháng 
10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

185 (-2)

188 (-2)

DDGS  Mỹ, hàng cont (chào giá tham khảo, không giao dịch)

24/08

Tháng 9/10

Tháng 10-12/2017

198

203

Lúa mỳ TACN châu Âu, hàng tàu xá

24/08

Tháng
 9/10/11/2017

Tháng 10-12/2017

202

205

Tin tham khảo