Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam
 

Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 08/08 các nhà cung cấp nước ngoài đã điều chỉnh tăng thêm 2 USD/tấn cho chào giá nhập khẩu ngô về cảng Vũng Tàu/Cái Lân lên mức 193/196 USD/tấn cho hàng giao tháng 10/11/12 (thời gian giao bên cảng xuất), tương đương quy đổi 4.784 và 4.856 đ/kg.

Hôm 08/08 các nhà cung cấp nước ngoài đã điều chỉnh tăng thêm 2 USD/tấn cho chào giá nhập khẩu ngô về cảng Vũng Tàu/Cái Lân lên mức 193/196 USD/tấn cho hàng giao tháng 10/11/12 (thời gian giao bên cảng xuất), tương đương quy đổi 4.784 và 4.856 đ/kg. Chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam đã tăng 6 USD/tấn trong 2 ngày gần đây, tình hình đình công kéo dài của các tài xế xe tải bên Brazil từ hôm 01/08 cho tới nay gây ra nhiều lo ngại ảnh hưởng xấu tới hoạt động xuất khẩu ngô của nước này.

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 08/08 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian 
giao hàng 
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng   Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

08/08

Tháng 
10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

193 (+2)

196 (+2)

Tin tham khảo