Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 26/07 các nhà cung cấp nước ngoài đã điều chỉnh tăng trở lại 2 USD/tấn chào giá nhập khẩu ngô Nam Mỹ giao tháng 8/9 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) lên mức 180 USD/tấn về Vũng Tàu và 183 USD/tấn về Cái Lân, tương đương quy đổi 4.470 và 4.543 đ/kg.

Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 27/07 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian
giao hàng
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

27/07

Tháng 
8/9/2017        

Tháng 9-11/2017

180 (+2)

183 (+2)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

27/07

Tháng 
10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

186 (+2)

189 (+2)

Tin tham khảo