Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 26/07 các nhà cung cấp nước ngoài đã điều chỉnh tăng trở lại 2 USD/tấn chào giá nhập khẩu ngô Nam Mỹ giao tháng 8/9 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) lên mức 180 USD/tấn về Vũng Tàu và 183 USD/tấn về Cái Lân, tương đương quy đổi 4.470 và 4.543 đ/kg.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo