Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 24/07 các nhà cung cấp nước ngoài đã điều chỉnh giảm mạnh chào giá nhập khẩu ngô Nam Mỹ giao tháng 8/9 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) xuống mức 181 USD/tấn về Vũng Tàu và 184 USD/tấn về Cái Lân thấp hơn 4 USD/tấn so với cuối tuần trước

Hôm 24/07 các nhà cung cấp nước ngoài đã điều chỉnh giảm mạnh chào giá nhập khẩu ngô Nam Mỹ giao tháng 8/9 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) xuống mức 181 USD/tấn về Vũng Tàu và 184 USD/tấn về Cái Lân thấp hơn 4 USD/tấn so với cuối tuần trước, tương đương quy đổi 4.495 và 4.567 đ/kg. Có cùng xu hướng chào giá khô đậu tương nhập về Việt Nam cũng giảm mạnh 6 USD/tấn so với hôm cuối tuần trước. Thời gian gần đây những thông tin tích cực hơn về tình hình thời tiết tại Mỹ (có mưa tại các vùng trồng lớn giúp giảm bớt khô hạn) qua đó khiến giá thế giới cũng liên tục sụt giảm. 

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 24/07 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian
giao hàng
tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Miền Nam (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

 Giá về cảng Miền Bắc (USD/tấn, CFR), so với hôm trước

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

24/07

Tháng 
8/9/2017        

Tháng 9-11/2017

181 (-4)

184 (-4)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

24/07

Tháng 
10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

187 (-4)

190 (-4)

 

Tin tham khảo