Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 29/06 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 8/9 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 177 và 180 USD/tấn (CFR) giảm nhẹ 1 USD/tấn so với hôm trước

Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 29/06 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

29/06

Tháng 8/9/2017

Tháng 9-11/2017

177 (-1)

180 (-1)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

29/06

Tháng 10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

183 (0)

186 (0)

 

Tin tham khảo