Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Hôm 19/05 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 6 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 191 và 194 USD/tấn (CFR) tăng nhẹ 1 USD/tấn so với hôm trước

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 19/05 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

19/05

Tháng 6/2017

Tháng 7-8/2017

191 (+1)

194 (+1)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

19/05

Tháng 7/8/9/2017

Tháng 8-11/2017

185 (+1)

188 (+1)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

19/05

Tháng 10/11/12/2017

Tháng 11/2017-02/2018

189 (+1)

192 (+1)

 

Tin tham khảo