Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Chào giá nhập khẩu ngô Nam Mỹ giao tháng 7/8/9 về cảng Việt Nam giảm 2 USD/tấn so với hôm trước.

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 25/04 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

25/04

Tháng 6/2017

Tháng 7-8/2017

194 (0)

197 (0)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

25/04

Tháng 7/8/9/2017

Tháng 8-11/2017

184 (-2)

187 (-2)

Ghi chú: Chào giá AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo