Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

- Chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam tăng trở lại theo xu hướng của thị trường thế giới do ảnh hưởng bởi thông tin dự báo mưa tiếp diễn tại vùng Trung Tây nước Mỹ trong tuần này sẽ khiến cho tiến độ gieo trồng chậm chạp.

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 24/04 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

24/04

Tháng 5/2017

Tháng 6-7/2017

-

-

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

24/04

Tháng 6/2017

Tháng 7-8/2017

194 (+3)

197 (+3)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

24/04

Tháng 7/8/9/2017

Tháng 8-11/2017

186 (+1)

189 (+1)

Tin tham khảo