Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

Chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam tiếp tục giảm theo xu hướng của thị trường thế giới do những thông tin tích cực về mùa vụ tại Mỹ và Nam Mỹ.

- Chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam tiếp tục giảm theo xu hướng của thị trường thế giới do những thông tin tích cực về mùa vụ tại Mỹ và Nam Mỹ. So với 1 tuần trước chào giá nhập khẩu này đã giảm mạnh 7-8 USD/tấn tùy kì hạn. Thời tiết thuận lợi giúp nông dân Argentina đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, còn tại Mỹ nông dân cũng đang dần đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ mới trong khoảng thời này. 

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 21/04 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

21/04

Tháng 5/2017

Tháng 6-7/2017

-

-

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

21/04

Tháng 6/2017

Tháng 7-8/2017

191 (-4)

194 (-4)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

21/04

Tháng 7/8/9/2017

Tháng 8-11/2017

185 (-3)

188 (-3)

Tin tham khảo