Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

- Hôm 29/03 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 4 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 201 và 204 USD/tấn (CFR) giảm 1 USD/tấn so với hôm trước

- Hôm 29/03 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 4 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 201 và 204 USD/tấn (CFR) giảm 1 USD/tấn so với hôm trước, tương đương quy đổi khoảng 5.001 và 5.070 đồng/kg (gồm thuế nhập khẩu và chi phí làm hàng). Có cùng xu hướng đối với hàng giao tháng 5/6, chào giá về cảng miền Nam và miền Bắc cũng giảm 2 USD/tấn xuống mức 193 và 196 USD/tấn (CFR), tương đương 4.817 và 4.886 đ/kg. Đối với các kỳ hạn xa hơn, chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 7/8/9 ở mức 186 USD/tấn miền Nam và 189 USD/tấn về miền Bắc, giảm 1 USD/tấn so với hôm trước.

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 30/03 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

30/03

Tháng 4/2017

Tháng 5-6/2017

201 (-1)

204 (-1)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

30/03

Tháng 5/6/2017

Tháng 6-8/2017

193 (-2)

196 (-2)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

30/03

Tháng 7/8/9/2017

Tháng 8-11/2017

186 (-1)

189 (-1)

Tin tham khảo