Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

- Hôm 28/03 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 4 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 202 và 205 USD/tấn (CFR) tăng 2 USD/tấn so với hôm trước

- Hôm 28/03 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 4 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 202 và 205 USD/tấn (CFR) tăng 2 USD/tấn so với hôm trước, tương đương quy đổi khoảng 5.023 và 5.092 đồng/kg (gồm thuế nhập khẩu và chi phí làm hàng). Tương tự đối với hàng giao tháng 5/6, chào giá về cảng miền Nam và miền Bắc cũng tăng 2 USD/tấn lên mức 195 và 198 USD/tấn (CFR). Đối với các kỳ hạn xa hơn, chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 7/8/9 ở mức 187 USD/tấn miền Nam và 190 USD/tấn về miền Bắc, không có nhiều biến động so với hôm trước.

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 29/03 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

29/03

Tháng 4/2017

Tháng 5-6/2017

202 (+2)

205 (+2)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

29/03

Tháng 5/6/2017

Tháng 6-8/2017

195 (+2)

198 (+2)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

29/03

Tháng 7/8/9/2017

Tháng 8-11/2017

187 (0)

190 (0)

Tin tham khảo