Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

- Hôm 28/03 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 4 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 200 và 203 USD/tấn (CFR) ổn định so với hôm trước

- Hôm 28/03 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 4 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 200 và 203 USD/tấn (CFR) ổn định so với hôm trước, tương đương quy đổi khoảng 4.981 và 5.050 đồng/kg (gồm thuế nhập khẩu và chi phí làm hàng). Đối với hàng giao tháng 5/6, chào giá về cảng miền Nam và miền Bắc ổn định ở mức 193 và 196 USD/tấn (CFR). Đối với các kỳ hạn xa hơn, chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 7/8/9 ở mức 187 USD/tấn miền Nam và 190 USD/tấn về miền Bắc, không có nhiều biến động so với hôm trước.

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 28/03 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

28/03

Tháng 4/2017

Tháng 5-6/2017

200

203

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

28/03

Tháng 5/6/2017

Tháng 6-8/2017

193

196

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

28/03

Tháng 7/8/9/2017

Tháng 8-11/2017

187

190

Ngô Thái Lan, hàng tàu xá

28/03

Tháng 3/4/2017

Tháng 3-5/2017

-

-

Tin tham khảo