Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

- Hôm 27/03 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 4 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 200 và 203 USD/tấn (CFR) không đổi so với cuối tuần trước

- Hôm 27/03 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 4 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 200 và 203 USD/tấn (CFR) không đổi so với cuối tuần trước, tương đương quy đổi khoảng 4.981 và 5.050 đồng/kg (gồm thuế nhập khẩu và chi phí làm hàng). Tương tự đối với hàng giao tháng 5/6, chào giá về cảng miền Nam và miền Bắc ổn định ở mức 191 và 194 USD/tấn (CFR), giá tương đương quy đổi khoảng 4.775 và 4.844 đ/kg. Đối với các kỳ hạn xa hơn, chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 7/8/9 ở mức 187 USD/tấn miền Nam và 190 USD/tấn về miền Bắc, ổn định so với cuối tuần trước.

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 27/03 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

27/03

Tháng 4/2017

Tháng 5-6/2017

200 (0)

203 (0)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

27/03

Tháng 5/6/2017

Tháng 6-8/2017

191 (0)

194 (0)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

27/03

Tháng 7/8/9/2017

Tháng 8-11/2017

187 (0)

190 (0)

Tin tham khảo