Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Tham khảo chào giá nhập khẩu ngô về Việt Nam

- Hôm 27/02 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 209 và 212 USD/tấn (CFR) giảm nhẹ 1 USD/tấn so với hôm trước.

- Hôm 27/02 chào giá ngô Nam Mỹ giao tháng 3 (thời gian giao hàng tại cảng xuất) về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 209 và 212 USD/tấn (CFR) giảm nhẹ 1 USD/tấn so với hôm trước. Mức giá này tương đương quy đổi khoảng 5.190 và 5.259 đồng/kg (gồm thuế nhập khẩu và chi phí làm hàng). Trong khi đó đối với hàng giao tháng 4, chào giá về cảng miền Nam và miền Bắc ở mức 200 và 203 USD/tấn (CFR) tăng 2 USD/tấn so với hôm trước, giá tương đương quy đổi khoảng 4.983 và 5.052 đ/kg. Đối với các kỳ hạn xa hơn, hàng giao tháng 7/8/9, chào giá nhập khẩu quanh mức 193-194 USD/tấn về cảng miền Nam và 196-197 USD/tấn về miền Bắc, ổn định.

- Tham khảo chào giá nhập khẩu nguyên liệu TACN về cảng Việt Nam hôm 27/02 (giá USD/tấn, CFR)

Loại nguyên liệu

 Thời điểm đưa     ra chào giá

Thời gian giao hàng tại cảng xuất

 Thời gian hàng dự kiến về đến cảng Việt Nam

 Giá về cảng Vũng Tàu (USD/tấn, CFR)

 Giá về cảng Cái Lân (USD/tấn, CFR)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

27/02

Tháng 3/2017

Tháng 4-5/2017

209 (-1)

212 (-1)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

27/02

Tháng 4/2017

Tháng 5-6/2017

200 (+2)

203 (+2)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

27/02

Tháng 5/6/2017

Tháng 6-8/2017

198 (0)

201 (0)

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

27/02

Tháng 7/2017

Tháng 8-9/2017

194

197

Ngô Nam Mỹ, hàng tàu xá

27/02

Tháng 8/9/2017

Tháng 9-11/2017

193 (0)

196 (0)

Tin tham khảo